Now Reading
Принципи від Ольги Богомолець

Принципи від Ольги Богомолець

Оновлено: 23.05.2014

Дякую вам за пропозиції, надсилайте їх на info@bogomolets.org

Я переконана, робити вибір потрібно не на основі рекламних роликів, а виходячи з програм претендентів на головний пост у Державі. Саме тому я в ці два дні хочу нагадати вам про свою програму зміни системи в державі. Цю програму я розробляла разом і з молодими, і з досвідченими експертами, а також з представниками української діаспори. Програма складається з 12 основних принципів, кожен з яких розкритий у вигляді конкретних кроків.

1. СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Отже, Принцип 1 – це СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Ми відновимо в Україні справедливість шляхом створення системи чесного, незалежного і справедливого правосуддя, захисту прав кожної людини. Ми дамо право громадянам відкликати чиновників, правоохоронців, суддів і політиків, які перейшли межу закону і моралі.
Як це буде досягнуто?

1. Я ініціюю Закон про відповідальність посадових осіб: відкликання чиновників, правоохоронців, суддів і політиків.

2. Я ініціюі прийняття Закону про люстрацію.

3. Започаткую системну реформу правопорядку:
– реформу судоустрою: система добору суддів та їхньої відповідальності,
– реформу прокуратури: обмеження повноважень,
– реформу міліції: деполітизація, створення муніципальної міліції.

4. Я ініціюю зміни в процесуальному кодексі щодо підвищення доступності судочинства.

2. ЄДНАННЯ

Другий принцип моєї програми зі змін країни – це Єднання. Наша різноманітність є нашою силою, якщо ми розуміємо і поважаємо один одного. Ми станемо разом архітекторами і будівничими нової країни. У співтворчості, у співпраці, у спільному захисті ми — потужна нація, яка є зразком для всього світу.

Як цей принцип буде реалізований?

1. Я створю платформу для широкого діалогу всіх політичних сил задля єднання України та об’єднання зусиль у справі її розвитку.

2. Скликаю нову Конституційну Асамблею задля розробки нової редакції Конституції України, що відображає сучасні прагнення українського народу.

3. Забезпечу правове підґрунтя і законодавчі умови для проведення восени 2014 року вільних і чесних парламентських виборів.

4. Організую широке всенародне обговорення питання про мови в Україні та після цього проведемо референдум про мови.

5. Налагоджу зв’язок з українськими діаспорами по всьому світу.

3. ГІДНІСТЬ

Третій принцип моєї програми – це Гідність. Ми з командою забезпечимо глибоку реформу місцевого самоврядування, яка дасть кожному місту і кожному регіону унікальне право самовизначення, але єдину систему державного захисту, підтримки і програму розвитку. Місцеві громади, народні зібрання в нашій новій країні отримають найвищі можливості контролю всіх рівнів і гілок влади. Народні ініціативи та громадський контроль — це наші з вами інструменти творення нової країни.

Отже, ми започаткуємо реформу місцевого самоврядування: розширимо повноваження і забезпечимо фінансову незалежність місцевої влади, ініціюємо закон про місцеві референдуми.

Треба повернути повноваження органам місцевого самоврядування: економічний розвиток регіону, громадська безпека, освіта, медицина, питання забудови та землекористування тощо.

Широкі інструменти місцевої демократії: громадські слухання, громадські збори, місцеві референдуми щодо питань місцевого значення.

Усі ключові посади мають займати особи, обрані місцевими територіальними громадами. Так вони матимуть персональну відповідальність в першу чергу перед людьми, що їх обрали.

4. СИЛА

Я переконана, робити вибір потрібно не на основі рекламних роликів, а виходячи з програм претендентів на головний пост у Державі. Моя програма складається з 12 основних принципів, кожен з яких розкритий у вигляді конкретних кроків. На черзі 4-й принцип. Це – СИЛА.

Ми створимо потужну, зразкову українську армію і розвинену службу національної безпеки, які надійно захистять країну від зовнішніх агресій, не покладаючись на військові союзи. Служба в українському війську стане однією з найпочесніших професій.

Я забезпечу міцну обороноздатність України:

– реформую Збройні сили України на основі поєднання професійної армії та добровільної військової підготовки,
– забезпечу громадянам легальне володіння зброєю.

Докорінно реформую Службу безпеки України та Службу зовнішньої розвідки для запобігання загрозам національній безпеці та терористичним загрозам.

5. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Пятий принцип моєї програми – це НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. Ми з командою забезпечимо єдність України завдяки підвищенню добробуту і щастя в усіх регіонах. Вибудуємо економічну й енергетичну незалежність України, її духовну і культурну самостійність. Яким чином ми це зробимо?

1. Зробимо Україну активним суб’єктом міжнародної політики:

– Україна виступає із міжнародною ініціативою щодо нової системи колективної безпеки, що відповідає новим світовим реаліям
– побудуємо зовнішню політику України виключно на принципі інтересів країни,
– посилимо міжнародну підтримку відновлення територіальної цілісності України, включаючи Крим, та розвитку української економіки,
– відновимо конструктивний діалог з Російською Федерацією,
– започаткуємо Центральноєвропейське партнерство задля розвитку міжнародного співробітництва і посилення стабільності в регіоні.

2. Я ініціюю інфраструктурні проекти, спрямовані на підвищення енергетичної незалежності (диверсифікація джерел енергії, проекти з енергоефективності в ЖКГ та промисловості тощо). Сприяю заміщенню енергоносіїв, що імпортуються (газ), енергоносіями, які є у надлишку та експортуються (електроенергія). Ми звільнимо Україну від російської «газової кабали» через активне сприяння розвитку альтернативних джерел енергії та переорієнтування закупівель газу.

6. ПРОЗОРІСТЬ

6-й принцип моєї програми – це ПРОЗОРІСТЬ. Разом ми переможемо корупцію і забезпечимо звітність держави перед громадянином за кожну витрачену копійку з податків. Ми гарантуємо жорсткий контроль державних витрат і прозору конкурентну систему завдяки електронному урядуванню. Ми впровадимо електронну демократію — нову модель справедливого відкритого виборчого процесу, вільного від корупції та олігархів.

Як ми будемо це робити?

1. Проведемо комплексну Антикорупційну реформу:
– забезпечимо звітність держави перед громадянами про витрачені кошти,
– забезпечимо контроль громадськості та посилити відповідальність чиновників,
– створимо спеціальну антикорупційну слідчу комісію,
– забезпечимо прозорість державних закупівель,
– зробимо відкритими реєстри власності,
– законодавчо обмежимо вплив олігархів на політику.

2. Зменшимо витрати на високопосадовців:
– суттєво скоротимо витрати на Президента України та його апарат,
– заохочемо до відповідного зменшення витрат всі органи влади,
– скасуємо необґрунтовані пільги високопосадовцям,
– створимо комісію по контролю за деклараціями про статки державних посадовців.

3. Призначимо на керівні посади в центральні органи влади на конкурсній основі за моральними якостями та професійним досвідом при обов’язковому обговоренні у середовищі професійних та фахових асоціацій.

4. Забезпечимо систему встановлення та оприлюднення річної програми діяльності кожного посадовця високого рангу (міністри тощо) та публічне звітування про її виконання.

5. Запровадимо механізми електронного урядування для зменшення бюрократії і спрощення надання громадянам адміністративних послуг.

6. Налагодимо систему електронної демократії — оскарження дій посадовців і вирішення звернень громадян в режимі онлайн з обов’язковим миттєвим реагуванням і призначенням відповідальних.

7. ЗАМОЖНІСТЬ

7-й принцип, над яким я буду працювати як Президент – це ЗАМОЖНІСТЬ. Ми спростимо умови для бізнесу, звільнимо його від тиску корупції та бюрократії. Тоді підприємці створять нові робочі місця та інновації, наша економіка стане більш конкурентоспроможною, а люди — заможнішими. Ми підтримаємо екологічно чисті та енергозберігаючі технології.

1. Ми ініціюємо податкову реформу (зміни до Податкового кодексу), що заохочує економічне зростання, розвиток малого і середнього бізнесу, збільшення інвестицій в економіку та створення нових робочих місць. Низькі податки та спрощені умови для бізнесу допоможуть залучити інвесторів у пріоритетні галузі української економіки. Ми забезпечимо зрозумілі, прозорі і незмінні правила гри для бізнесу.

– Ми зменшимо кількість податків та спростимо порядок їх нарахування та звітності. Виключимо податки, які не мають економічного обґрунтування.
– Змінимо відносини між платниками податків та фіскальними органами: не санкції, а допомога. Спростимо адміністрування, безконтактний спосіб декларування, зменшимо чисельність податківців (особливо центрального апарату).
– Ліквідувати податкову міліцію.
– Дуже важливо знизити податковий тиск на фонд заробітної плати (єдиний соціальний внесок 18%), що означає можливість платити зарплату по-білому, збільшити соціальний захист громадян, зменшити корупцію.

2. Ініціюю Закон про дерегуляцію економіки.

3. Ми розробимо комплекс дій по покращенню інвестиційного клімату та залученню зовнішніх інвестицій, а також коштів населення.

See Also
blank

4. Створити пріоритетні умови для розвитку вітчизняного виробництва і вітчизняного підприємництва завдяки економічній стимуляції імпортозаміщення. Підтримати пріоритетний розвиток екологічно чистих та енергозберігаючих технологій, агропромислового комплексу (у тому числі органічного землеробства), інформаційних технологій, транспортної та туристичної галузі.

5. Створимо умови для повернення трудових мігрантів в Україну шляхом створення нових робочих місць завдяки дерегуляції економіки і стимулюванню підприємництва.

8. ПІКЛУВАННЯ

Президент має ПІКЛУВАТИСЯ про своїх громадян – 8-й принцип, який ліг в основу моєї програми. Ми забезпечимо радісну і заможну старість літнім людям та щасливе дитинство — завдяки глибинній реформі системи охорони здоров’я у поєднанні з економічними перетвореннями та державною політикою в сфері екології. Я довгі роки займалася цими питаннями і готова поширити свої досягнення у масштабах країни. Середній вік в Україні людини буде 80 років, а дитячі хвороби та смертність — у рази меншими.

Як це зробити?

1. Ініціювати пакет законів про медичну реформу і реформу системи соціального захисту («Проект 80+»).

2. Завдяки гармонійному поєднанню безкоштовної медицини та обов’язкового медичного страхування громадян підвищити доступність медичних послуг.

9. ОСВІТА

В новій Україні ми повинні подумати і про реформування ОСВІТИ – це 9-й пункт моєї програми. Ми створимо таку систему освіти, де в центрі уваги буде розвиток дитини та її інтереси. Освіта буде працювати на щастя родини.

1. Ми будемо сприяти розробці професійних стандартів і відповідних освітніх стандартів по всім професіям.

2. Сприятимемо підвищенню суспільного престижу професії науковця, викладача, вихователя.

3. Забезпечимо право студентів вільно обирати викладачів та перелік предметів згідно встановлених програм, а також оцінювати якість викладання.

4. Спростимо реєстрацію приватних освітніх закладів, що відповідають загальнодержавним освітнім вимогам.

10. ІНФРАСТРУКТУРА

Нам дуже важливо розвивати ІНФРАСТРУКТУРУ в країні – і це 10-й пункт моєї програми. Ми створимо потужну інфраструктуру сучасної економіки, пов’язавши всю країну якісними дорогами та доступними телекомунікаціями. Там, де є мережі доріг, створяться мережі людей, які поєднають країну назавжди. Як ми це зробимо?

1. Розробимо державну програму перетворення України на евроазійський інфраструктурний хаб.

2. Завдяки прозорості держзамовлень та тендерів і відповідальності чиновників забезпечимо будівництво якісних доріг, які не потребуватимуть щорічного ремонту

11. СПІЛЬНА ДІЯ

11-й принцип моєї програми – це спільна дія. Я підтримую всі прояви самоорганізації громадян задля того, щоб наша країна стала квітучою. Наша сила – це громадянське суспільство.

1. Я розроблю та підпишу Громадський договір між суспільством, Президентом, Парламентом та Урядом, який зафіксує нову систему взаємовідносин між громадянами та владою.

2. Створю механізми реального громадського контролю над владою:
– треба надати більше повноважень громадським радам при органах влади,
– ініціюю Закон про відповідальність посадових осіб: відкликання чиновників, правоохоронців, суддів і політиків, які порушили норми закону і моралі,
– необхідно запровадити механізми електронного урядування для зменшення бюрократії і спрощення надання громадянам адміністративних послуг.

12. ПРАВДА

Останній і, мабуть, найголовніший принцип – це ПРАВДА. Ми налагодимо постійний діалог між громадянами і державою. Політики зазвичай брешуть або мовчать. Люди чекають на правду і відкритість. Кожен крок влади має бути поясненим. Правда заспокоює і надихає.

1. Я буду постійно проводити зустрічі з журналістами, щоб отримати зворотній зв’язок від суспільства.
2. Я буду постійно моніторити дотримання свободи слова, плюралізм думок у суспільстві та можливість їх висловлення.

Дякую вам за пропозиції, надсилайте їх на info@bogomolets.org

Прокоментуй!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

Scroll To Top